ආසියානු ලෝක කුසලාන තේරීම් තවත් පස්සට

137

බොහෝ රටවල තවමත් පැතිරී ඇති COVID-19 වයිරසය නිසා 2022 කටාර් FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ හා 2023 AFC ආසියානු කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු තේරීම් තරග 2021 වසර දක්වා කල් දමන්නට තීරණය කර තිබෙනවා.  FIFA හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය එක්ව මේ තීරණය ගෙන ඇති අතර ඉහත කී තේරීම් තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බොහෝ රටවල තවමත් පැතිරී ඇති COVID-19 වයිරසය නිසා 2022 කටාර් FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ හා 2023 AFC ආසියානු කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු තේරීම් තරග 2021 වසර දක්වා කල් දමන්නට තීරණය කර තිබෙනවා.  FIFA හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය එක්ව මේ තීරණය ගෙන ඇති අතර ඉහත කී තේරීම් තරග…