සහය පාපන්දු පුහුණුකරු තනතුරෙන් නිදහස්

239

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු මහින්ද ගලගෙදර මහතාව එම ධුරයෙන් නිදහස් කළ බවයි. >>“ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු කඩාවැටීමට ප්‍රධානම හේතුව FFSL” – රූමි<< “ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය ඔබට දැනුම් දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු 2020 ජූලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු මහින්ද ගලගෙදර මහතාව එම ධුරයෙන් නිදහස් කළ බවයි. >>“ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු කඩාවැටීමට ප්‍රධානම හේතුව FFSL” – රූමි<< “ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය ඔබට දැනුම් දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරු 2020 ජූලි…