අහම්බයකින් මයික් එක අතට ගත් ඕස්ට්‍රේලියානුවා

ලෝක කුසලානයේ නෑසූ කතා (I)

346

1996 විල්ස් ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් නම් කරන ලද ඕස්ට්‍රේලියානු සංචිතයේ සිටි එක් සාමාජිකයෙක් මයිකල් ස්ලේටර්. ඔහු මේ තරඟාවලියේදී කණ්ඩායම් දෙකක් නියෝජනය කළ බව දන්නේ අතලොස්සක්. 1996 ලෝක කුසලානයේ ආරම්භක තරගය ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට මුහුණ දෙන්නට තිබුණේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ දිනවල මෙරට පැවති ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන් මෙරටට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

1996 විල්ස් ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් නම් කරන ලද ඕස්ට්‍රේලියානු සංචිතයේ සිටි එක් සාමාජිකයෙක් මයිකල් ස්ලේටර්. ඔහු මේ තරඟාවලියේදී කණ්ඩායම් දෙකක් නියෝජනය කළ බව දන්නේ අතලොස්සක්. 1996 ලෝක කුසලානයේ ආරම්භක තරගය ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට මුහුණ දෙන්නට තිබුණේ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ දිනවල මෙරට පැවති ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන් මෙරටට…