රිසිත් උපමාල් ශතකයක් වාර්තා කරයි

51
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (04) Group B කාණ්ඩයේ පැවති ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය සහ බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයේ දී දිනයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වීමට රිසිත් උපමාල් සමත් විය.  චතුරංග සහ ලහිරු පන්දුවෙන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (04) Group B කාණ්ඩයේ පැවති ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය සහ බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයේ දී දිනයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වීමට රිසිත් උපමාල් සමත් විය.  චතුරංග සහ ලහිරු පන්දුවෙන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…