ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල් යයි

118
 

කණ්ඩායම් පහක සහභාගීත්වය ඇතිව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වයස 19න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (28) තීරණය කර තිබෙනවා. තරගාවලිය මැයි 3 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා කණ්ඩායම් 5ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ ද, කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියේ වර්ධනය සහ රටේ දැනට පවතින තත්වය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කණ්ඩායම් පහක සහභාගීත්වය ඇතිව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වයස 19න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (28) තීරණය කර තිබෙනවා. තරගාවලිය මැයි 3 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා කණ්ඩායම් 5ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ ද, කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියේ වර්ධනය සහ රටේ දැනට පවතින තත්වය…