නිදොස් වෙන්න උමාර්ට තවත් අවස්ථාවක්

147
DNA India

තමාට වසර තුනක තහනමක් පනවමින් ලැබුණු නඩු තීන්දුව නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලමින් උමාර් අක්මාල් යොමු කළ අභියාචනය එළඹෙන ජූලි 13 වැනිදා සලකා බලන බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබෙනවා.  එම අභියාචනය සලකා බැලීමට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය ජුනි 11 වැනිදා වුනත්, ලොව පුරා පැතිර ගිය COVID-19 වයිරස නිසා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තමාට වසර තුනක තහනමක් පනවමින් ලැබුණු නඩු තීන්දුව නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලමින් උමාර් අක්මාල් යොමු කළ අභියාචනය එළඹෙන ජූලි 13 වැනිදා සලකා බලන බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබෙනවා.  එම අභියාචනය සලකා බැලීමට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය ජුනි 11 වැනිදා වුනත්, ලොව පුරා පැතිර ගිය COVID-19 වයිරස නිසා…