“යුනිස් මට සමාවෙන්න” – හිටපු පාකිස්තාන පිතිකරණ පුහුණුකරු

464

පාකිස්තානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරණ පුහුණුකරු වන ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් පාකිස්තාන වත්මන් පිතිකරණ පුහුණුකරු වන යූනිස් ඛාන්ගෙන් සමාව අයැද තිබෙනවා. ඒ පිහියක් පෙන්වා පුහුණුකරු බියවැද්දූ කතා පුවත සඳහා මාධ්‍ය දැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඒ සඳහා වැරදි අර්ථකතන දක්වා තිබූ නිසයි. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයින් ඇවිත් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලුවා ද? “යුනිස් මට සමාවෙන්න,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පාකිස්තානු ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරණ පුහුණුකරු වන ග්‍රාන්ට් ෆ්ලවර් පාකිස්තාන වත්මන් පිතිකරණ පුහුණුකරු වන යූනිස් ඛාන්ගෙන් සමාව අයැද තිබෙනවා. ඒ පිහියක් පෙන්වා පුහුණුකරු බියවැද්දූ කතා පුවත සඳහා මාධ්‍ය දැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඒ සඳහා වැරදි අර්ථකතන දක්වා තිබූ නිසයි. ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයින් ඇවිත් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලුවා ද? “යුනිස් මට සමාවෙන්න,…