වසර දෙකකට පසු ජාතික කණ්ඩායමට පැමිණි උමාර් අක්මාල්ට වැඩ වරදී

344
Getty Images

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක උමාර් අක්මාල්ට එරට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දඩ නියම කර තිබේ. ඒ එරට ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ අක්මාල් ගිවිසුම් ගතවී ඇති කරුණු කඩ කිරීම හේතුවෙනි. කෝලි ප්‍රමුඛ පිරිවරට ඩොලර් මිලියනයක් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් වාර්ෂිකව පිරිනමන ටෙස්ට් ශූරතාවලි සෙන්කෝලය (Championship Mace) යළිත් වරක් තමන් සතුකර ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව නිමා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක උමාර් අක්මාල්ට එරට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දඩ නියම කර තිබේ. ඒ එරට ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ අක්මාල් ගිවිසුම් ගතවී ඇති කරුණු කඩ කිරීම හේතුවෙනි. කෝලි ප්‍රමුඛ පිරිවරට ඩොලර් මිලියනයක් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් වාර්ෂිකව පිරිනමන ටෙස්ට් ශූරතාවලි සෙන්කෝලය (Championship Mace) යළිත් වරක් තමන් සතුකර ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව නිමා…