මිල්ලේ සොයා සුද්දාගේ රටට ගොස් සුද්දන් සමඟ ඔට්ටු වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයා

1550

උපන් දේශය හැරදා විදේශ ගත වන බොහෝ දෙනාගෙන් වැඩි පිරිසක් තමා උපන් රට වෙනුවෙන්ම ඇපකැප වන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙති. දහඩිය මහන්සියෙන් උපයා ගන්නා මුදලෙන් රටේ විදේශ විනිමයට දායක වනවා සේම ක්‍රීඩාව හරහා සිංහ ධජය ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේ රඳවන්නට වෙහෙසෙන පුද්ගලයින් ද ඒ අතර නැතුවාම නොවෙයි. එවන් අතලොස්සක් වූ විදෙස් ශ්‍රමිකයින් අතරින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

උපන් දේශය හැරදා විදේශ ගත වන බොහෝ දෙනාගෙන් වැඩි පිරිසක් තමා උපන් රට වෙනුවෙන්ම ඇපකැප වන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙති. දහඩිය මහන්සියෙන් උපයා ගන්නා මුදලෙන් රටේ විදේශ විනිමයට දායක වනවා සේම ක්‍රීඩාව හරහා සිංහ ධජය ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේ රඳවන්නට වෙහෙසෙන පුද්ගලයින් ද ඒ අතර නැතුවාම නොවෙයි. එවන් අතලොස්සක් වූ විදෙස් ශ්‍රමිකයින් අතරින්…