20න් පහළ බේස්බෝල් තරගාවලියට සියල්ල සූදානම්

6

වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාසල් බේස්බෝල් තරගාවලිය එළඹෙන නොවැම්බර් මස 07 වනදා සිට 10 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතියි. මෙවර තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා පාසල් බේස්බෝල් සංගමයේ අනුදැනුම මත කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි. සත්කාරකයින් හමුවේ ලෝක ශූරයින්ගේ බලය බිඳ වැටේ මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 20න් පහළ අන්තර් පාසල් බේස්බෝල් තරගාවලිය එළඹෙන නොවැම්බර් මස 07 වනදා සිට 10 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතියි. මෙවර තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා පාසල් බේස්බෝල් සංගමයේ අනුදැනුම මත කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබයි. සත්කාරකයින් හමුවේ ලෝක ශූරයින්ගේ බලය බිඳ වැටේ මෙවර ආසියානු බේස්බෝල් ශූරතා…