අවසන් දඬුවම් පහරෙන් බ්‍රසීලය පැරගුවේ සිත් බිඳ දමයි

851

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය අද (28) බ්‍රසීලයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ ගැටුණේ සත්කාරක බ්‍රසීලය හා පැරගුවේ කණ්ඩායමයි.  නියමිත කාලය තුළ දී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල ලබා ගැනීමට අසමත් වූ බැවින් තරගයේ තීරණය දඬුවම් පහරක් මගින් ලබා දුන් අතර දඬුවම් පහර 4-3ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය අද (28) බ්‍රසීලයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ ගැටුණේ සත්කාරක බ්‍රසීලය හා පැරගුවේ කණ්ඩායමයි.  නියමිත කාලය තුළ දී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල ලබා ගැනීමට අසමත් වූ බැවින් තරගයේ තීරණය දඬුවම් පහරක් මගින් ලබා දුන් අතර දඬුවම් පහර 4-3ක්…