ධර්මරාජ විද්‍යාලය හමුවේ ආනන්දය පසු බසියි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

18
Schools Cricket

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග මේ වන විට අවසන් වී තිබේ. කෙසේ නමුත් අද (16) දිනයේ දී සුහද තරග කිහිපයක් පැවැත්වුනි. ඒ අතරින් නිමාව දුටු තරගයේ වැඩි වාසිය දිනා ගත්තේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය යි. පුහුණු තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අසාර්ථක ආරම්භයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග මේ වන විට අවසන් වී තිබේ. කෙසේ නමුත් අද (16) දිනයේ දී සුහද තරග කිහිපයක් පැවැත්වුනි. ඒ අතරින් නිමාව දුටු තරගයේ වැඩි වාසිය දිනා ගත්තේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය යි. පුහුණු තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අසාර්ථක ආරම්භයක්…