19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පාසල් 16 තීන්දුයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

96

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික තරග වටය මේ වන විට අවසන් වී තිබෙන අතර එහි දී ඒ ඒ පාසල් කණ්ඩායම් දැක්වූ දස්කම් අනුව කණ්ඩායම් 16ක් දෙදින තරගාවලියේ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන ඇත. Video – ICCයෙන් නම් කළ යොවුන් ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019/20 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික තරග වටය මේ වන විට අවසන් වී තිබෙන අතර එහි දී ඒ ඒ පාසල් කණ්ඩායම් දැක්වූ දස්කම් අනුව කණ්ඩායම් 16ක් දෙදින තරගාවලියේ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන ඇත. Video – ICCයෙන් නම් කළ යොවුන් ලෝක…