පාසල් රැසක් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගනියි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

23

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (15) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට සාන්ත ජෝසප්, මහින්ද, මාතර සාන්ත තෝමස්, සාන්ත සෙබස්තියන් සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාල සමත් විය. පූර්ණ ජයග්‍රහණයකින් මහානාමය මූලික වටයට තිත තබයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (15) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට සාන්ත ජෝසප්, මහින්ද, මාතර සාන්ත තෝමස්, සාන්ත සෙබස්තියන් සහ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාල සමත් විය. පූර්ණ ජයග්‍රහණයකින් මහානාමය මූලික වටයට තිත තබයි…