දකුණු ලක රිච්මන්ඩ් සහ සාන්ත සර්වේසස් ජයග්‍රාහකයින් වෙයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

13

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (09) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය.  නිමාව දුටු තරග දෙකම ප්‍රතිඵල සමඟ අවසන් වූ අතර එහි දී දකුණු ලක පාසල් ද්විත්වයක් වන සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ආර්.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (09) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය.  නිමාව දුටු තරග දෙකම ප්‍රතිඵල සමඟ අවසන් වූ අතර එහි දී දකුණු ලක පාසල් ද්විත්වයක් වන සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ආර්.…