අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ආර්. අයි. ටී. අලස් සමරු කුසලානය සේනානායකයන්ට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

15

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (08) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් ආර්. අයි. ටී. අලස් සමරු කුසලානය වෙනුවෙන් ඩී. එස්. සේනානායක සහ සාන්ත ඇලෝසියස්  විද්‍යාල දෙක අතර පැවති තරගය කාගේත් වැඩි අවධානයක් දිනාගත් තරගයක් බවට පත්වූවා.  පෙරළියක් කළ සාන්ත තෝමසුවන්ට අතපත්තු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (08) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතරින් ආර්. අයි. ටී. අලස් සමරු කුසලානය වෙනුවෙන් ඩී. එස්. සේනානායක සහ සාන්ත ඇලෝසියස්  විද්‍යාල දෙක අතර පැවති තරගය කාගේත් වැඩි අවධානයක් දිනාගත් තරගයක් බවට පත්වූවා.  පෙරළියක් කළ සාන්ත තෝමසුවන්ට අතපත්තු…