සහිරාව අවශ්‍යම ජයක් ලබා ගනිද්දී රාජකීයට නොතිබූ ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

58
Schools Cricket

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (8) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ සහිරා විද්‍යාලය සමත් විය.  වේල්ස් කුමර, මාතර සාන්ත තෝමස් සහ ධර්මපාල විද්‍යාල මුල් ඉනිම් ජය ගනියි සිංගර් කුසලාන වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (8) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ සහිරා විද්‍යාලය සමත් විය.  වේල්ස් කුමර, මාතර සාන්ත තෝමස් සහ ධර්මපාල විද්‍යාල මුල් ඉනිම් ජය ගනියි සිංගර් කුසලාන වයස…