වේල්ස් කුමර, මාතර සාන්ත තෝමස් සහ ධර්මපාල විද්‍යාල මුල් ඉනිම් ජය ගනියි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

11

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තුනක් අද (07) දින නිමාවට පත්වූ අතර එම තරග තුනම මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණ හිමිකර දෙමින් අවසන් විය. ඒ අනුව මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සිය පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ තහවුරු කර ගන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තුනක් අද (07) දින නිමාවට පත්වූ අතර එම තරග තුනම මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණ හිමිකර දෙමින් අවසන් විය. ඒ අනුව මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සිය පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ තහවුරු කර ගන්නා…