නිපුන් ඇතුළු සාන්ත ජෝසප් වාස් ක්‍රීඩකයෝ සහිරාවරුන්ව හඬවති

9

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයක් වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය හා මරදාන සහිරා විද්‍යාලය අතර ඊයේ සහ අද (6) පැවැත්විය. එම තරගයෙන් කඩුලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය.  මේ තරගාවලිය සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයක් වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය හා මරදාන සහිරා විද්‍යාලය අතර ඊයේ සහ අද (6) පැවැත්විය. එම තරගයෙන් කඩුලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය.  මේ තරගාවලිය සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී…