ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට දැවැන්ත ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

6

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග දෙකක් අද (03) දිනයේ නිමා වූ අතර එම තරග දෙකෙන් එක් තරගයක් අවසන් වූයේ ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය හිමිකර දෙමින්. මලියදේව-ගුරුකුල සටන උණුසුම් වන ලකුණු සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග දෙකක් අද (03) දිනයේ නිමා වූ අතර එම තරග දෙකෙන් එක් තරගයක් අවසන් වූයේ ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය හිමිකර දෙමින්. මලියදේව-ගුරුකුල සටන උණුසුම් වන ලකුණු සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ…