නාලන්දාවට දැවැන්ත ජයක් හිමි වන විට මහානාමයට කාලය හරස් වෙයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

2

සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (27) දින ආරම්භ වූ අතර තවත් තරග කිහිපයක් සාර්ථකව නිමා විය.  ලොහාන් සහ රුවින් පන්දු යැවීමෙන් මැජික් පෙන්වයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (27) දින ආරම්භ වූ අතර තවත් තරග කිහිපයක් සාර්ථකව නිමා විය.  ලොහාන් සහ රුවින් පන්දු යැවීමෙන් මැජික් පෙන්වයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්…