ද මැසනඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය අභියස නවතී

110

2018/19 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග මේ වන විට නිමා වී තිබේ. කෙසේ නමුත් එම තරගාවලියේ සුහද කාණ්ඩයේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේත් (24) ක්‍රියාත්මක විය. මලියදේව පිතිකරණය රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් රිදවයි මහා ක්‍රිකට් තරග … කඳාන ද මැසනඩ් විද්‍යාලය හා කුරුණෑගල සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018/19 සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග මේ වන විට නිමා වී තිබේ. කෙසේ නමුත් එම තරගාවලියේ සුහද කාණ්ඩයේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේත් (24) ක්‍රියාත්මක විය. මලියදේව පිතිකරණය රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් රිදවයි මහා ක්‍රිකට් තරග … කඳාන ද මැසනඩ් විද්‍යාලය හා කුරුණෑගල සාන්ත…