සල්පිටි රයිගම් කෝරල කුසලානය 15 වැනි වතාවටත් සමව බෙදේ

345

පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර 18 වැනි වරට පැවති සල්පිටි රයිගම් කෝරල වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඊයේ (23) මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ දී 15 වැනි වතාවටත් ජය පරාජයකින් තොරව නිමාව දුටුවේය. සල්පිටි රයිගම් කෝරල සටන ටිරෝන් පිටියේ දී පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර 18 වැනි වරට පැවති සල්පිටි රයිගම් කෝරල වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඊයේ (23) මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ දී 15 වැනි වතාවටත් ජය පරාජයකින් තොරව නිමාව දුටුවේය. සල්පිටි රයිගම් කෝරල සටන ටිරෝන් පිටියේ දී පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය…