රනේෂ් සහ සඳරු සහෝදර සංග්‍රාමය නැවත ලියයි

872
 

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර කොළඹ එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (23) නිමා වූ 56 වැනි සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දී කඩුලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් අද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර කොළඹ එස්. එස්. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (23) නිමා වූ 56 වැනි සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාම වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දී කඩුලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. බවන්ත සහ අංජු ඉසිපතනය පාලනය කරයි පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට බිග් මැච් වසන්තය කැන්ඳමින් අද…