සාන්ත බෙනඩික් සහ වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජය

19

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් අද (19) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අභියෝග කළ දේවපතිරාජයට පළමු ඉනිමේ ජය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට්…..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් අද (19) දිනයේ දී නිමාවට පත්විය. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අභියෝග කළ දේවපතිරාජයට පළමු ඉනිමේ ජය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන ක්‍රිකට්…..…