හේලීස් සහ සම්පත් මහා වැසි නොතකා ජය ලබයි

46

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව 27 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ප්‍රමුඛ පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (19) පැවති තරග සියල්ලම පාහේ ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගන්නා බවක් පෙන්නුම් කළත් තරග සියල්ලමටම පාහේ වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය.  ශ්‍රී ලංකා පොඩ්ඩෝ හමුවේ චන්දිමාල් ඇතුළු ඩිමෝ කණ්ඩායම ඇඳ වැටෙයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව 27 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ප්‍රමුඛ පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (19) පැවති තරග සියල්ලම පාහේ ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගන්නා බවක් පෙන්නුම් කළත් තරග සියල්ලමටම පාහේ වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය.  ශ්‍රී ලංකා පොඩ්ඩෝ හමුවේ චන්දිමාල් ඇතුළු ඩිමෝ කණ්ඩායම ඇඳ වැටෙයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට්…