තර්ස්ටන් සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාල පූර්ණ ජය ලබයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

26

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අටක් ඊයේ (10) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය.   නිමාව දුටු තරග තුනෙන් තරග දෙකක් ප්‍රතිඵල සමඟ අවසන් වූ අතර එහි දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්විය. අනෙක් තරගය අවසන් වූයේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් හිමිකර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අටක් ඊයේ (10) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය.   නිමාව දුටු තරග තුනෙන් තරග දෙකක් ප්‍රතිඵල සමඟ අවසන් වූ අතර එහි දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්විය. අනෙක් තරගය අවසන් වූයේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් හිමිකර…