ඇෆ්ගනිස්ථානය පෙරළිකාර දස්කම් දක්වද්දී ඉන්දියාවත් දස්කම් අතරට

41
 

8 වැනි වරට පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරග දෙක අද (5) කොළඹ දී පැවැත්වුණු අතර එහි දී ඇෆ්ගනිස්ථාන හා ඉන්දීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඔවුන් හමුවේ පිළිවෙළින් පාකිස්තාන හා කුවේට් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම පරාජයට පත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

8 වැනි වරට පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරග දෙක අද (5) කොළඹ දී පැවැත්වුණු අතර එහි දී ඇෆ්ගනිස්ථාන හා ඉන්දීය වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කර ගැනීමට සමත් විය. ඔවුන් හමුවේ පිළිවෙළින් පාකිස්තාන හා කුවේට් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම පරාජයට පත්…