ගෞරවාන්විතව තරගාවලියට තිත තැබීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වෙයි ද?

74

ශ්‍රී ලංකාව හා නවසීලන්තය අතර තරග තුනකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වෙන පළමු අවස්ථාව මෙයයි. කෙසේ නමුත් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාව 2-0ක් ලෙස තරගාවලිය පරාජය වී අවසන්ව තිබෙන නමුත් පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකින් ගැලවීමට නම් හෙට (6) පැවැත්වෙන අවසන් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගය කෙසේ හෝ ජය ගත යුතුය.  නවසීලන්තය ක්‍රීඩකයෝ එකපෙළට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාව හා නවසීලන්තය අතර තරග තුනකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වෙන පළමු අවස්ථාව මෙයයි. කෙසේ නමුත් දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාව 2-0ක් ලෙස තරගාවලිය පරාජය වී අවසන්ව තිබෙන නමුත් පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකින් ගැලවීමට නම් හෙට (6) පැවැත්වෙන අවසන් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගය කෙසේ හෝ ජය ගත යුතුය.  නවසීලන්තය ක්‍රීඩකයෝ එකපෙළට…