පාසැල් රග්බි පිටියේ තවත් තරගාවලියක් ලබන මස මුලදී

581

ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 16න් පහළ දස සාමාජික සමස්ත ලංකා පාසැල් රග්බි තරගාවලිය අගෝස්තු මස 4 හා 5 යන දෙදින පුරාවටම මහනුවර දී පැවැත්වේ. ලසිත ගුණරත්න සමග ශ්‍රී ලංකා රග්බි නව ගමනකට සැරසේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක හා CR & FC ක්‍රීඩක ලසිත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 16න් පහළ දස සාමාජික සමස්ත ලංකා පාසැල් රග්බි තරගාවලිය අගෝස්තු මස 4 හා 5 යන දෙදින පුරාවටම මහනුවර දී පැවැත්වේ. ලසිත ගුණරත්න සමග ශ්‍රී ලංකා රග්බි නව ගමනකට සැරසේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක හා CR & FC ක්‍රීඩක ලසිත…