ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ ශුරතාවය බස්නාහිර පළාත් උතුරට

‘ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ කුසලාන’ 15න් පහළ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019

84
 

‘ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ කුසලාන’ වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය අද (9) නිමා වූයේ ඩක්වර්ත් සහ ලුවිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 65ක ජයක් ලබා ගත් බස්නාහිර පළාත (උතුර) කණ්ඩායමට එහි ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි.  ශාලින්ද, අශේන් හා දිනෙත් සාන්ත ජෝසප් ජය මාවත විවර කරයි සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

‘ප්‍රීමා ශූරයින්ගේ කුසලාන’ වයස අවුරුදු 15න් පහළ අන්තර් පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය අද (9) නිමා වූයේ ඩක්වර්ත් සහ ලුවිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 65ක ජයක් ලබා ගත් බස්නාහිර පළාත (උතුර) කණ්ඩායමට එහි ශූරතාව හිමිකර දෙමිනි.  ශාලින්ද, අශේන් හා දිනෙත් සාන්ත ජෝසප් ජය මාවත විවර කරයි සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී…