ශාලින්ද, අශේන් හා දිනෙත් සාන්ත ජෝසප් ජය මාවත විවර කරයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

53
 

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (7) අවසන් වන විට, තවත් තරග තුනක් අද ආරම්භ විය. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (7) අවසන් වන විට, තවත් තරග තුනක් අද ආරම්භ විය. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල්…