මලියදේව සහ ත්‍රිත්ව 13න් පහළ සම ශූරතාවය දිනයි

81
 

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 අවසන් මහා තරගය ඊයේ (16) මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවති අතර එම තරගය ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වූ නිසා එම කණ්ඩායම් දෙකම සම ශූරයින් ලෙස තරගාවලිය නිමා කරන ලදි. කොරෝනාවට ඔලිම්පික් වැනසීමට ඉඩ නොදෙයි මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2019/20 අවසන් මහා තරගය ඊයේ (16) මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවති අතර එම තරගය ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වූ නිසා එම කණ්ඩායම් දෙකම සම ශූරයින් ලෙස තරගාවලිය නිමා කරන ලදි. කොරෝනාවට ඔලිම්පික් වැනසීමට ඉඩ නොදෙයි මේ…