තරග පාවාදීමක් නිසා හොංකොං ක්‍රීඩකයන්ට වැඩ වරදී

264

හොංකොං ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන ඉර්ෆාන් අහමඩ් හා නදීම් අහමඩ් වෙත ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කර ඇත. හොංකොං කණ්ඩායමේ තවත් ක්‍රීඩකයෙකු වන හසීබ් අම්ජාඩ්ට වසර 5ක තරග තහනමක් ද පනවා ඇත. මෙම තහනමට හේතුවී ඇත්තේ ඔවුන්ට එල්ල වී තිබූ තරග පාවාදීමේ චෝදනා තහවුරු වීමයි.  පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හොංකොං ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන ඉර්ෆාන් අහමඩ් හා නදීම් අහමඩ් වෙත ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලය තීරණය කර ඇත. හොංකොං කණ්ඩායමේ තවත් ක්‍රීඩකයෙකු වන හසීබ් අම්ජාඩ්ට වසර 5ක තරග තහනමක් ද පනවා ඇත. මෙම තහනමට හේතුවී ඇත්තේ ඔවුන්ට එල්ල වී තිබූ තරග පාවාදීමේ චෝදනා තහවුරු වීමයි.  පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතා…