ත්‍රිත්ව කණ්ඩායමේ අනුග්‍රාහකත්වය NDB බැංකුවට

9

Figure 1NDB බැංකු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි දිමන්ත සෙනවිරත්න (වම් පස සිට දෙවැනියා) හා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ වැඩබලන විදුහල්පති වෛද්‍ය නලීන් වික්‍රමනායක (දකුණුපස සිට දෙවැනියා) හා ත්‍රිත්ව රග්බි සභාපති චන්න පතිරණ මහතා සමඟින් ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අවස්ථාව මෙවර අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය සඳහා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මනා සූදානමකින් පසුවේ. මෙම තරගාවලිය සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Figure 1NDB බැංකු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි දිමන්ත සෙනවිරත්න (වම් පස සිට දෙවැනියා) හා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ වැඩබලන විදුහල්පති වෛද්‍ය නලීන් වික්‍රමනායක (දකුණුපස සිට දෙවැනියා) හා ත්‍රිත්ව රග්බි සභාපති චන්න පතිරණ මහතා සමඟින් ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අවස්ථාව මෙවර අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය සඳහා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මනා සූදානමකින් පසුවේ. මෙම තරගාවලිය සඳහා…