23න් පහළ සංචිතයට තේරීම් තරග ආරම්භ වේ

801
SL U23 Football

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත AFC වයස 23න් පහළ ශූරතාවය සඳහා වන සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමට නියමිත සංචිතයක් තේරීමට පාපන්දු සම්මේලනය සූදානමින් පසුවේ. වයස 23න් පහළ මෙම සංචිතය සඳහා වන තෝරා ගැනීම්, තෝරා ගැනීමේ තරග කිහිපයක් ඔස්සේ පැවැත්වීමට නියමිත වේ. SLTB අභියෝගය මඟ හැර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත AFC වයස 23න් පහළ ශූරතාවය සඳහා වන සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමට නියමිත සංචිතයක් තේරීමට පාපන්දු සම්මේලනය සූදානමින් පසුවේ. වයස 23න් පහළ මෙම සංචිතය සඳහා වන තෝරා ගැනීම්, තෝරා ගැනීමේ තරග කිහිපයක් ඔස්සේ පැවැත්වීමට නියමිත වේ. SLTB අභියෝගය මඟ හැර…