භූතාන කණ්ඩායම අසරණ කරමින් කොළඹ මීළඟ වටයට

482

2019 AFC ආසියානු කුසලානයේ මූලික වටයේ දෙවන අදියර අවසානයේ කොළඹ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 9-2 ක් ලෙස භූතාන ප්‍රවාහන එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය (Transport United) පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. ඒ භූතානයේ Changlimithang හි පැවති දෙවන අදියරේ දී භූතාන කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කරමින්. ආකීබ් සහ දිමිත්‍රිගේ ගෝල වර්ෂාවෙන් කොළඹට දැවැන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019 AFC ආසියානු කුසලානයේ මූලික වටයේ දෙවන අදියර අවසානයේ කොළඹ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 9-2 ක් ලෙස භූතාන ප්‍රවාහන එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය (Transport United) පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. ඒ භූතානයේ Changlimithang හි පැවති දෙවන අදියරේ දී භූතාන කණ්ඩායම ගෝල 2-1ක් ලෙස පරාජය කරමින්. ආකීබ් සහ දිමිත්‍රිගේ ගෝල වර්ෂාවෙන් කොළඹට දැවැන්ත…