ඔලිම්පික් සංවිධායකයින්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්

132
Tokyo Olympics

මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට සංවිධානයක කර තිබුණු 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරගාවලිය එළඹෙන වසර දක්වා කල්දමන්නට සංවිධායකයින් කටයුතු කර තිබුණි.  කෙසේ නමුත් නැවතත් තරගාවලිය පිළිබඳව කතිකාවතක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ වසංගත තත්වය සඳහා තවත් ස්ථිර ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සහ දිනෙන් දින වාර්තා වන ආසාදිතයින් ගණන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට සංවිධානයක කර තිබුණු 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරගාවලිය එළඹෙන වසර දක්වා කල්දමන්නට සංවිධායකයින් කටයුතු කර තිබුණි.  කෙසේ නමුත් නැවතත් තරගාවලිය පිළිබඳව කතිකාවතක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ වසංගත තත්වය සඳහා තවත් ස්ථිර ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සහ දිනෙන් දින වාර්තා වන ආසාදිතයින් ගණන…