ලෝක මලල ක්‍රීඩා ප්‍රධානියාට ඔලිම්පික් කමිටුවේ අසුනක්

55

ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ ප්‍රධානී Sebastian Coe අන්තර්ජාතික ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු බවට පත් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව පසුගිය දා වැඩි ඡන්දයෙන් අනුමත විය. යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලත් කල් යයි මේ වන විට 63 වැනි වියේ පසුවන ඔහු පසුගිය දා ක්‍රීඩා අලෙවිකරණ සමාගමක් වන “CSM” හී කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ සිට විධායක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ ප්‍රධානී Sebastian Coe අන්තර්ජාතික ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු බවට පත් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව පසුගිය දා වැඩි ඡන්දයෙන් අනුමත විය. යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලත් කල් යයි මේ වන විට 63 වැනි වියේ පසුවන ඔහු පසුගිය දා ක්‍රීඩා අලෙවිකරණ සමාගමක් වන “CSM” හී කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ සිට විධායක…