යුරෝපා ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට දින නියම වේ

12

2021 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත යුරෝපානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය එම වසරේ මාර්තු මස මුල් සතියේ දී පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ආසියානු මලල ක්‍රීඩා දින්නොත් මුදල් තෑගි ලබන වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු මහද්වීපික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි සඳහා සියලුම ආකාරයේ තරගකරුවන් සහභාගි කර ගැනීමේ අරමුණින් ත්‍යාග මුදලක් හඳුන්වා දීමට ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2021 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත යුරෝපානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය එම වසරේ මාර්තු මස මුල් සතියේ දී පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ආසියානු මලල ක්‍රීඩා දින්නොත් මුදල් තෑගි ලබන වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු මහද්වීපික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි සඳහා සියලුම ආකාරයේ තරගකරුවන් සහභාගි කර ගැනීමේ අරමුණින් ත්‍යාග මුදලක් හඳුන්වා දීමට ආසියානු…