ආසියානු මලල ක්‍රීඩා දින්නොත් මුදල් තෑගි

24

ලබන වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු මහද්වීපික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි සඳහා සියලුම ආකාරයේ තරගකරුවන් සහභාගි කර ගැනීමේ අරමුණින් ත්‍යාග මුදලක් හඳුන්වා දීමට ආසියානු මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් තීරණය කර ඇත. තරගාවලි කල්යාම ගැන ලෝක ශූරයාගේ අප්‍රසාදය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඔලිම්පික් තරගාවලිය සහ සුප්‍රකට බොස්ටන් …….. 2020 ආසියානු මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ආසියානු මහද්වීපික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි සඳහා සියලුම ආකාරයේ තරගකරුවන් සහභාගි කර ගැනීමේ අරමුණින් ත්‍යාග මුදලක් හඳුන්වා දීමට ආසියානු මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් තීරණය කර ඇත. තරගාවලි කල්යාම ගැන ලෝක ශූරයාගේ අප්‍රසාදය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඔලිම්පික් තරගාවලිය සහ සුප්‍රකට බොස්ටන් …….. 2020 ආසියානු මලල…