බවන්තගේ තුන් ඉරියව් දස්කම් මැද සහෝදරයින්ගේ සටන උණුසුම් වෙයි!

56
Thurstan College vs Isipathana College
 

මාර්තුවේ පාසල් ක්‍රිකට් උන්මාදය මාර්තුව එළැඹෙන්නට දින කිහිපයකට ඉහතදීම උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ වූයේ කොළඹ SSC පිටියේදීයි. ඒ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 57 වැනි වරටත් ක්‍රියාත්මක වන “සහෝදරයින්ගේ සටන” පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අද (28) පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟයි.  දිනයේ අවසානය වනවිට දෙපිළම කරට කර සටනක නිරත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මාර්තුවේ පාසල් ක්‍රිකට් උන්මාදය මාර්තුව එළැඹෙන්නට දින කිහිපයකට ඉහතදීම උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ වූයේ කොළඹ SSC පිටියේදීයි. ඒ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 57 වැනි වරටත් ක්‍රියාත්මක වන “සහෝදරයින්ගේ සටන” පාසල් මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අද (28) පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟයි.  දිනයේ අවසානය වනවිට දෙපිළම කරට කර සටනක නිරත…