සාන්ත ජෝසප් සහ මහානාම සුපිරි 8ට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

59
 

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට අවසන් අදියර දක්වාම පැමිණ තිබෙන අතර එහි තවත් සුපිරි 16 වටයේ තරග දෙකක් අද (26) නිමාවට පත්වූයේ මහානාම විද්‍යාලයට සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට සුපිරි 8 වටයේ දොරටු විවර කරදෙමිනි.  ධර්මරාජයට අනපේක්ෂිත පරාජයක්; මාතර සාන්ත තෝමස් තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ වන විට අවසන් අදියර දක්වාම පැමිණ තිබෙන අතර එහි තවත් සුපිරි 16 වටයේ තරග දෙකක් අද (26) නිමාවට පත්වූයේ මහානාම විද්‍යාලයට සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට සුපිරි 8 වටයේ දොරටු විවර කරදෙමිනි.  ධර්මරාජයට අනපේක්ෂිත පරාජයක්; මාතර සාන්ත තෝමස් තවත්…