තරග පාවාදීමකින් හොංකොං ක්‍රිකට් උණුසුම් වේ

238
 

හොංකොං ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන ඉර්ෆාන් අහමඩ්, නදීම් අහමඩ් හා හසීබ් අම්ජාඩ් යන ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී පනතේ නීති 19ක් කඩ කර ඇති බව අනාවරණය වී ඇති නිසාවෙන් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) තීරණය කර තිබේ. ඉර්ෆාන් අහමඩ් යන ක්‍රීඩකයා විසින් නීති…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හොංකොං ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන ඉර්ෆාන් අහමඩ්, නදීම් අහමඩ් හා හසීබ් අම්ජාඩ් යන ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී පනතේ නීති 19ක් කඩ කර ඇති බව අනාවරණය වී ඇති නිසාවෙන් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) තීරණය කර තිබේ. ඉර්ෆාන් අහමඩ් යන ක්‍රීඩකයා විසින් නීති…