අර්ජුනගේම දක්‍ෂතා දැක්වූ තිසර පෙරේරා

40

අර්ජුන රණතුංගගේ අඩුව පිරවීම හෝ ඔහු දැක්වූ දක්‍ෂතාම ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට සුවිසල් අභියෝගයක් විය හැකි වුවත් තිසර පෙරේරා එය සිදු කරමින් සිය සිහිනය සැබෑ කරගන්නට මේ වන විට සමත්ව සිටී.  අර්ජුනගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 1996 වසරේ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරන විට තිසර වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අර්ජුන රණතුංගගේ අඩුව පිරවීම හෝ ඔහු දැක්වූ දක්‍ෂතාම ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට සුවිසල් අභියෝගයක් විය හැකි වුවත් තිසර පෙරේරා එය සිදු කරමින් සිය සිහිනය සැබෑ කරගන්නට මේ වන විට සමත්ව සිටී.  අර්ජුනගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 1996 වසරේ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරන විට තිසර වයස අවුරුදු…