මෙවර ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ කවුද?

3 වැනි ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

152
The Presidential Sports Awards

2017 සහ 2018 වසර සඳහා වන ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන ප්‍රධානොත්සවය එළඹෙන ජූලි මස 12 වනදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ජනපතිතුමන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් යුතු මෙම සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය මෙහෙයවන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයයි. යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලිය යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017 සහ 2018 වසර සඳහා වන ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන ප්‍රධානොත්සවය එළඹෙන ජූලි මස 12 වනදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ජනපතිතුමන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් යුතු මෙම සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය මෙහෙයවන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයයි. යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලිය යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම්…