“ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලීන් වෙනුවෙන් උපරිමය කරනවා” – කුසල් මෙන්ඩිස්

325
kusal mendis

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වීමට තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ දින 02ක් පමණි. සියලු කණ්ඩායම් මේ වනවිට ලෝක කුසලාන වසන්තය සඳහා ලහි ලහියේ සූදානම් වෙමින් සිටී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන පෙර සූදානම පිළිබඳව කුසල් මෙන්ඩිස් අදහස් දක්වා තිබේ. එහිදී නවසීලන්ත තරගයේදී සිදුවූ අඩුපාඩු මගහැරගෙන ක්‍රීඩා කරනු ඇතැයි ඔහු විශ්වාසය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වීමට තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ දින 02ක් පමණි. සියලු කණ්ඩායම් මේ වනවිට ලෝක කුසලාන වසන්තය සඳහා ලහි ලහියේ සූදානම් වෙමින් සිටී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන පෙර සූදානම පිළිබඳව කුසල් මෙන්ඩිස් අදහස් දක්වා තිබේ. එහිදී නවසීලන්ත තරගයේදී සිදුවූ අඩුපාඩු මගහැරගෙන ක්‍රීඩා කරනු ඇතැයි ඔහු විශ්වාසය…