2019 ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රබල සංචිතයක්

193

ආසියානු කලාපය තුළ වයස අවුරුදු 18ට අඩු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වන 2019 ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මෙම මස 15 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා හොංකොං හිදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීම සඳහා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු කලාපය තුළ වයස අවුරුදු 18ට අඩු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වන 2019 ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මෙම මස 15 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා හොංකොං හිදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීම සඳහා මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 13 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක්…