කන්ද උඩරටට අභිමානයක් වෙමින් අමේෂා ලෝකඩ පදක්කම දිනයි

78

යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ අවසන් දිනය වන අද (17) දිනයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය 400m කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වෙන් වාර්තා විය. ඒ අමේෂා හෙට්ටිආරච්චි විසින් 400m කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම ලබා ගැනීමත් සමඟය. රටවල් 7ක් අතරින් නවිෂ්ක රිදි පදක්කම දිනයි තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ අවසන් දිනය වන අද (17) දිනයේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය 400m කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වෙන් වාර්තා විය. ඒ අමේෂා හෙට්ටිආරච්චි විසින් 400m කඩුලු මතින් දිවීමේ ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම ලබා ගැනීමත් සමඟය. රටවල් 7ක් අතරින් නවිෂ්ක රිදි පදක්කම දිනයි තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දෙවන දිනය අද…