2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඔබ අප කවුරුත් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් බලා සිටි තීරණාත්මක පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද (26) ජපානයේ යොකොහෝමා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ක්‍රියාත්මක වූයේ එංගලන්ත ක්‍රීඩාලෝලීන් හට කිසිදා අමතක නොවන තරග අත්දැකීමක් උදා කර දෙමිනි.  Jones ඇවිලූ ගින්නට හිටපු නවසීලන්ත පුහුණුකරු පිදුරු දමයි දිනෙන් දින උණුසුම් වන ලෝක කුසලාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඔබ අප කවුරුත් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් බලා සිටි තීරණාත්මක පළමු අවසන් පූර්ව තරගය අද (26) ජපානයේ යොකොහෝමා ක්‍රීඩාංගණයේ දී ක්‍රියාත්මක වූයේ එංගලන්ත ක්‍රීඩාලෝලීන් හට කිසිදා අමතක නොවන තරග අත්දැකීමක් උදා කර දෙමිනි.  Jones ඇවිලූ ගින්නට හිටපු නවසීලන්ත පුහුණුකරු පිදුරු දමයි දිනෙන් දින උණුසුම් වන ලෝක කුසලාන…